Velg en side

Som å være til stede uten å være der.

Vi lager virtuell tur i 360

Virtuell tur i 360 kan en se på mobil/nettbrett, PC og VR briller.
Dette vil gi en rom følelse og god oversikt. Dette vil øke interessen for bedriften og gi en tryggetsføleslse for å besøke deres bedriftslokaler.

Nedenfor ser du noen eksempler på forskjellige bransjer

Visning av bolig

Lett å navigere

Virtuell tur blir laget oversiktig med mulighet for informasjon på bilder eller videoer sydd inn i virtuell tur.

Intrigere på nettside

Virtuell tur lar seg lett intrigere med med deres nettside. Dere velger hvordan hosting skal være lokalt eller hos oss.

Sett bedriften/lokasjon på karte

Få bedriften på google maps med åpningstider og kontaktinfo. Knytt opp virtuell tur med 360 bilder for å gi besøkende muighet for å se lokalet innvendig.

Dette vil øke treff på søk gjennom google.

Google Street View Trustded

Street View – sertifiserte spesialister og er godkjent for å publisere 360 graders virtuelle bilder som er spesialtilpasset Google Maps.

Dette gir oss rettigheter til å publisere riktig formaterte VR bilder direkte til Google Maps også innendørs.